Informacje o Uczelni

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.  W trosce o wysoki poziom kształcenia, wszechstronny rozwój Uczelni oraz przyszłość jej absolwentów Podhalańska Wyższa podpisała porozumienia o współpracy także z innymi renomowanymi uczelniami krakowskimi. Są wśród nich: Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W październiku 2001 uczelnia rozpoczynała swoją działalność oferując cztery kierunki kształcenia: filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo, rekreacja i turystyka. W ciągu dekady wzbogaciła się kolejno o architekturę i urbanistykę, ratownictwo medyczne oraz ochronę środowiska. W 2011 r. otwarto najnowszy kierunek inżynierię środowiska. Powołanie każdego kolejnego kierunku kształcenia jest zawsze związane z potrzebami regionu i jego specyfiką.

W grudniu 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmusa, upoważniającą studentów PPWSZ do korzystania zarówno z oferty edukacyjnych uczelni państw UE, jak i do możliwości odbywania praktyk zawodowych za granicą.

Także w regionie Podhalańska Wyższa jest podmiotem współpracy z licznymi partnerami. Na mocy stosownych porozumień współpracuje ona z powiatami nowotarskim i tatrzańskim, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku, ze Związkiem Podhalan, ZEW Niedzica, Termami Podhalańskimi, zakładami opieki zdrowotnej a także wieloma innymi instytucjami.

Studenci PPWSZ mają szerokie pole działania. Rozwijają swe pasje w licznych uczelnianych kołach naukowych. Organizują międzynarodowe studenckie konferencje naukowe. Aktywnie działa Duszpasterstwo Akademickie, corocznie włączając się w organizację Dni Jana Pawła II. Samorząd studencki co roku w maju organizuje Podhalańskie Juwenalia - święto młodości i radości. Objęty we władanie studentów Nowy Targ szczególnie hucznie i barwnie uświadamia sobie, że stał się miastem akademickim.  Na terenie uczelni działają Uczelniany Klub Sportowy RECREO, Klub Uczelniany Sportów Zimowych KUSZ, formacja taneczna MORION, a od niedawna także  kabaret studencki.

 

Wywiad z Rektorem Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. dr hab. n. med. Iwonem Grysem:

http://www.ntvkpodhale.pl/wywiad13.03.13_rektor_ppwsz.html

 

 

Zobacz zdjęcia

description
description
description
description
description
description
description
description
description
description
description
description
description
description
description
  • Podhale
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • E-Rekrutacja
  • Rozbudowa uczelni
  • EDni Otwarte
  • Plan miasta
  • Galeria
  • Konferencje
  • Rozbudowa uczelni