Instytuty

Instytut Architektury i urbanistyki

Instytut Architektury i urbanistyki
Instytut Architektury i Urbanistyki gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego...
zobacz więcej »

Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny
Plan studiów został tak skonstruowany, aby po trzech latach intensywnej nauki nasz  absolwent miał pewność, że jego polonistyczna edukacja w niczym nie odbiegała od tej, jaką otrzymali jego rówieśnicy, absolwenci filologii polskiej dowolnego uniwersytetu...
zobacz więcej »

Instytut Fizjoterapii

Instytut Fizjoterapii
Instytut Fizjoterapii gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów oraz fachowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych. W trakcie studiów absolwenci kierunku fizjoterapia uzyskują...
zobacz więcej »

Instytut Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych do wykonywania ocen, ekspertyz i prac projektowych z zakresu geologii inżynierskiej wymaganych do uzyskiwania pozwoleń na budowę wszelkich obiektów, od przemysłowych po budownictwo indywidualne.  ...
zobacz więcej »

Instytut Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska
Podstawowym celem Instytutu Ochrony Środowiska powołanego w PPWSZ w Nowym Targu jest wszechstronne kształcenie specjalistów ochrony środowiska, posiadających ugruntowaną wiedzę na temat: budowy i wartości środowiska przyrodniczego, mechanizmów jego degradacji, możliwości regeneracji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych...
zobacz więcej »

Instytut Pielęgniarstwa

Instytut Pielęgniarstwa
Podstawowym celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie absolwenta pielęgniarstwa do pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza). Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają na zatrudnienie  w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, ośrodkach opieki...
zobacz więcej »
«|«12
  • Podhale
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • E-Rekrutacja
  • Rozbudowa uczelni
  • EDni Otwarte
  • Plan miasta
  • Galeria
  • Konferencje
  • Rozbudowa uczelni