Kierunki

Instytut Architektury i Urbanistyki

Instytut Architektury i Urbanistyki
Instytut Architektury i Urbanistyki gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i...
zobacz więcej »

Instytut Fizjoterapii

Instytut Fizjoterapii
Instytut Fizjoterapii gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów oraz fachowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych. W trakcie studiów absolwenci kierunku fizjoterapia uzyskują...
zobacz więcej »

Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny
Plan studiów został tak skonstruowany, aby po trzech latach intensywnej nauki nasz  absolwent miał pewność, że jego polonistyczna edukacja w niczym nie odbiegała od tej, jaką otrzymali jego rówieśnicy, absolwenci filologii polskiej dowolnego uniwersytetu. Co ważne, chodzi tu nie tylko o spełnianie tożsamych wymogów formalnych (to...
zobacz więcej »

Instytut Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych do wykonywania ocen, ekspertyz i prac projektowych z zakresu geologii inżynierskiej wymaganych do uzyskiwania pozwoleń na budowę wszelkich obiektów, od przemysłowych po budownictwo indywidualne.  ...
zobacz więcej »

Instytut Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska
Podstawowym celem Instytutu Ochrony Środowiska powołanego w PPWSZ w Nowym Targu jest wszechstronne kształcenie specjalistów ochrony środowiska, posiadających ugruntowaną wiedzę na temat: budowy, organizacji i wartości środowiska przyrodniczego, mechanizmów jego degradacji, możliwości regeneracji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych pod...
zobacz więcej »

Instytut Pielęgniarstwa

Instytut Pielęgniarstwa
Podstawowym celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie absolwenta pielęgniarstwa do pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza) w tym celu Instytut oferuje studentom w trybie dziennym i zaocznym: studia pierwszego stopnia - Licencjat i drugiego stopnia - Studia Magisterskie. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności, które...
zobacz więcej »
«|«12
  • Podhale
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • E-Rekrutacja
  • Rozbudowa uczelni
  • EDni Otwarte
  • Plan miasta
  • Galeria
  • Konferencje
  • Rozbudowa uczelni