Wizja absolwenta

Architektura i Urbanistyka

Architektura i Urbanistyka
Absolwenci kierunku architektura i urbanistyka po ukończeniu 4-letnich studiów inżynierskich otrzymują tytuł zawodowy inżyniera architekta. Posiadają kwalifikacje do pełnienia pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań w zakresie projektowania i realizacji określonych obiektów zgodnie z odnośnymi ustaleniami...
zobacz więcej »

Fizjoterapia

Fizjoterapia
Absolwenci kierunku fizjoterapia otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Potrafią poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Ponieważ...
zobacz więcej »

Filologia polska

Filologia polska
Plan studiów został tak skonstruowany, aby po trzech latach intensywnej nauki nasz  absolwent miał pewność, że jego polonistyczna edukacja w niczym nie odbiegała od tej, jaką otrzymali jego rówieśnicy, absolwenci filologii polskiej dowolnego uniwersytetu.
zobacz więcej »

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska
Absolwenci kierunku inżynieria środowiska po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-ekologicznych, technik informatycznych oraz geologicznych.
zobacz więcej »

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska
Celem działalności Instytutu Ochrony Środowiska jest wszechstronne kształcenie specjalistów ochrony środowiska, przyrody nieożywionej i ożywionej, posiadających gruntowną i wszechstronną wiedzę na temat: mechanizmów jego degradacji, sposobów zapobiegania temu procesowi, prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem szeroko...
zobacz więcej »

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
Absolwenci kierunku pielęgniarstwo studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, natomiast II stopnia - magistra pielęgniarstwa. Są przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.
zobacz więcej »
«|«12
  • Podhale
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • E-Rekrutacja
  • Rozbudowa uczelni
  • EDni Otwarte
  • Plan miasta
  • Galeria
  • Konferencje
  • Rozbudowa uczelni